i-quip | creative advice


i-quip?

Ter informatie: i-quip is afgeleid van 'equiperen' [uitrusten met, toerusten met, bemannen] en wel op gebied van internet.

Gert-Jan Wientjens

In de afgelopen ruim 30 jaar heeft Gert-Jan Wientjens van i-quip veel en uiteenlopende ervaring opgedaan bij een grote diversiteit aan bedrijven, overheden en instanties.

Gert-Jan
Wientjens
© 2017
i-quip.nl

Aanvankelijk in een rol als researchanalist bij een leukemie-studie van het Koningin Wilhelmina Fonds (Nederlandse Kankerbestrijding).
Later voor Meurs Milieumanagement B.V. ten dienste van het Ministerie van VROM (nu I & M) op gebied van gevaarlijke afvalstoffen.

   

Nadien op gebied van afval- en reststoffen als strategisch beleidsadviseur op gebied van afval- en reststoffen, afvalwater en de samenwerking tussen gemeenten en waterschappen.
Meer commercieel vanuit acquisitie en sales van klimaatbestendige, waterpasserende Porodur bestrating voor Holcim Nederland, en als contract- en omgevingsmanager voor Tripsolute B.V. te Arnhem voor opdrachtgevers als Rijkswaterstaat.

Kortom, inmiddels een brede loopbaan - met 'het algemeen belang' als rode draad - en veel (levens)ervaring. En altijd met oog voor tastbaar resultaat & praktisch nut.

creative advice

Gezien de aard van deze werkzaamheden zijn wij gespecialiseerd in creatieve advisering in de breedste zin van het woord. Dit omvat ook coaching van medewerkers en MKB-bedrijven. Onze creativiteit wordt gecombineerd met de expertise van diverse consultancy- en adviesbureaus uit ons relatienetwerk. Dit levert soms verrassende, maar o zo functionele, praktisch toepasbare oplossingen voor uw problematiek op.

gedragscode en algemene voorwaarden

Gezien i-quip 'maatschappelijk verantwoord' wil ondernemen (MVO) met oog voor mens en milieu hebben we ook voor onze clienten een gedragscode opgesteld.
Als u hier klikt, kunt u onze gedragscode en tevens ook onze algemene voorwaarden nagaan. Deze zijn voor al onze producten en dienstverlening van toepasssing.